Zihinsel Engelliler

Zihinsel engelli bireylerin eğitimi, zihinsel özürlü kişilerde kişisel bakım ve çok daha fazlası

Zihinsel engellilik nedir?

TARİH PENCERESİNDEN BAKIŞ Zihinsel engellilik, birçok aileyi şaşırtan ve sıkıntılara sokan bir durumdur. İnsanlığın zihinsel engelliliği tanımasının insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir.