Engelli bireylerin ve işletme sahibinin bilmesi gerekenler

– Çalışıyor oldukları yerden sakatlık ya da hastalık sebebiyle ayrılanların sakatlık ya da hastalık durumlarının sona ermesi halinde aynı işyerine tekrar girmeyi talep edebilirler. Bu durumda mevcut kadroda personel eksiği varsa hemen işe alınabilirler. Eğer personel eksiği yoksa da ortaya çıkacak ilk uygun kadroda diğer engelli başvurularının değerlendirilmesinden önce bu kişilere öncelik tanınır.

-Mevcut işyerinde herhangi bir mesleki kaza sonucu engelli duruma gelen personelin, sakatlandığı işyerinde engelli kadrosundan çalışmaya devam etmesi birinci önceliktir. Engellilik durumunun ispatlanması ve onaylanması için başvurulması gereken adres ise İş ve İşçi Bulma Kurumu olarak belirlenmiştir. Bu kuruma başvurulması esnasında gerekli olan belgeler şunlardır:

* Vesikalık fotoğraf-Dört tane (Siz yine de yanınızda yedek bulundurunuz)

* Nüfus kağıdının aslı ve önlü arkalı fotokopisi

* En son mezun olduğunuz okuldan aldığınız diploma

* Sahip olduğunuz yetkinlikleri ispatlayan sertifika ve diplomalar.

-Çalışılan işyerine girişte engel düzeyi yüzde kırk olup da sonrasında olumlu bir gelişme gösterip engellilik düzeyi düşen personelin işten çıkarılması kati surette söz konusu değildir.

-Yukarıda saydığımız durumları ihlal eden, ayrıca engelli personel çalıştırma zorunluluğu bulunup da bu kurala uymayan yetkililer ve işletme sahibi hakkında soruşturma açılır ve engelli personel çalıştırılmayan her 30 günlük süreç için para cezası ödemekle mükellef tutulur.

Yorum yapın